เกี่ยวกับเรา

คุณพระช่วย.com แพลตฟอร์มประมูลพระเครื่องที่มองเห็นอนาคตของผู้ชื่นชอบ
และนิยมพระเครื่อง เครื่องลาง ของขลัง ที่ต้องการช่องทางในการ ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน พระเครื่อง

ภายใต้นโยบาย การเงินมีปัญหา พระคุณช่วยได้ เว็บประมูล ซื้อ-ขาย
พระเครื่องฟรี เป็นช่องทางให้ทุกท่านไปนำพระเครื่องที่มีมาเปลี่ยนเป็นเงินได้
โดยเรายินดีเป็นตัวกลางที่ให้การสนับสนุนทุกช่องทางให้ง่าย และปลอดภัยขึ้น

 

กฎการประมูล

กฎการลงประมูลพระที่ คุณพระช่วย.com
1. ผู้ลงประมูลต้องนำพระแท้มาลงประมูลเท่านั้น
2. หากผู้ลงประมูลไม่มีความมั่นใจในการการันตีพระแท้ ต้องทำเครื่องหมาย *พระวัดใจ* ให้ชัดเจนในหัวข้อที่ตั้งกระทู้
3. ผู้ชนะประมูลต้องชำระเงินให้ผู้ลงประมูลภายใน 7 วัน นับตั้งแต่จบการประมูล หากเลยกำหนดไม่มีการชำระเข้ามา Username นั้นๆ จะถูกแบนทันที
4. ผู้ชนะประมูลเมื่อได้รับพระแล้ว ต้องตรวจสอบ และท้วงติง หากพระไม่เป็นไปตามกฎ หรือ ตามรูปที่ลงประมูลไว้ ภายใน 15 วันหลังจากได้รับ หากไม่มีการท้วงติงใดๆ ในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ลงประมูลเสร็จสิ้นการขาย
5. หากมีการท้วงติง ด้วยความสมเหตุสมผล เช่น พระไม่แท้ พระไม่ตรงกับรูปที่นำมาลงประมูล ฯลฯ และทีมงาน คุณพระช่วย.com เห็นชอบแล้ว ผู้ลงประมูลต้องโอนเงินคืนให้ผู้ชนะประมูลเต็มจำนวนภายใน 3 วัน
6. หากผู้ลงประมูลไม่มีการโอนเงินคืนให้ผู้ชนะประมูล จากข้อ 5. ทีมงาน คุณพระช่วย.comถือว่าผู้ลงประมูลมีเจตนาไม่ดี จะส่งข้อมูลหน้าบัตรประชาชน และ หน้าสมุดธนาคารให้ผู้ชนะประมูลนำไปดำเนินการตามกฎหมายต่อทันที
7. ทีมงาน คุณพระช่วย.com เป็นเพียง สื่อกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสมาชิกหมู่มาก และทุกการตัดสินของทีมงาน คุณพระช่วย.com ถือเป็นที่สุด
8. ผู้ที่สมัครสมาชิกในเว็บจะถือว่ารับทราบกฎและยอมรับกฎทุกข้อแล้วจึงทำการสมัคร หากมีปัญหาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงาน คุณพระช่วย.com จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การชำระเงินและการติดต่อ