หลวงพ่ออิฐ  วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภัททจาโร) วัดจุฬามณี ผู้สร้างตำนานท้าวเวสสุวรรณแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

◉ ชาติภูมิ
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภัททจาโร) วัดจุฬามณี นามเดิมชื่อ “สมโภชน์ อมรรัตนบดี” เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ณ บ้านเลขที่ ๗๘ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อ “นายพจน์ น้อยมา” และมารดาชื่อ “นางประนอม ฮะประสาน”

◉ บรรพชาและอุปสมบท
บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ ณ วัดบางกระพร้อม ตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐ ณ วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท) วัดจุฬามณี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสมุทรบรรณวัฒน์ (สุวรรณ จันทร์เพ็ญ) วัดเจริญสุขาราม เป็นพระกรรมวาจารจารย์ และพระครูสมุทรสารโสภณ วัดบางกะพ้อม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ภทฺทจาโร”

◉ การศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดนางวัง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ.๒๕๑๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ.๒๕๑๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ.๒๕๒๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (คณะจังหวัดสมุทรสงคราม )

◉ ฝ่ายปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๒ เป็น เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
พ.ศ.๒๕๓๓ เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.๒๕๓๗ เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑
พ.ศ.๒๕๖๔ เป็น เจ้าคณะตำบลบางช้าง
พ.ศ.๒๕๖๕ เป็น เจ้าคณะอำเภออัมพวา

◉ ฝ่ายการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็น รองประธานสภาครูปริยัติธรรม อำเภออัมพวา
พ.ศ.๒๕๔๓ เป็น กรรมการสนามหลวง แผนกธรรม

◉ สมณศักดิ์
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๔ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสุทัศนเทพวราราม
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ เป็น พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๑๖ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดราชโอรสาราม
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

หลวงพ่ออิฏฐ์ ท่านเป็นพระที่มีกิจวัตรปฎิบัติที่สมถะเรียบง่ายและมีเมตตาต่อลูกศิษย์ ทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งชั้นวรรณะ ในยุคปัจจุบันนี้ ท่านเป็นพระเกจิอีกหนึ่งรูปที่ต้องจารึกไว้ในแผ่นดิน กราบไหว้ได้สนิทใจ อย่างที่สุดในยุคนี้อีก

ท่านเป็นศิษย์ของ หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท อดีตเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี โดย หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ ของ หลวงพ่ออิฎฐ์ และ หลวงพ่อเนื่องได้ ถ่ายทอดพระเวทย์วิทยาคมให้แก่หลวงพ่ออิฎฐ์ อีกด้วย

หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี ท่านเคยฝันเห็นท้าวสุวรรณพาเที่ยวชมยมโลก ซึ่งหลวงพ่ออิฏฐ์ ได้ตั้งสัจจะกับท่านว่าเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์ จะตั้งรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณภายในวัด จึงกลายเป็นที่มาของท้าวเวสสุวรรณ แห่งวัดจุฬามณี ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้

หลวงพ่ออิฎฐ์ ท่านได้รับการยอมรับ ในเรื่องการปลุกเสก องค์ท้าวเวสสุวรรณ โณว่าท่านปลุกเสก ได้เข้มขลัง และ ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศ จึงทำให้วัตถุมงคลรูป องค์ท้าวเวสสุวรรณโณ ของวัดจุฬามณี นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน และ กลายเป็นสัญญาลักษณ์ของท่าน ไปโดยปริยาย

ปัจจุบันหากวัดไหน จะมีการสร้าง องค์ท้าวเวสสุวรรณโณ หลวงพ่ออิฎฐ์ ท่านก็มักจะได้รับนิมนต์ ให้ไปอธิฐานจิตปลุกเสกบ่อยครั้งปัจจุบัน หลวงพ่ออิฏฐ์ ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

การชำระเงินและการติดต่อ