หลวงพ่อฟู อติภทฺโท (พระมงคลสุทธิคุณ)

หลวงพ่อฟู อติภทฺโท (พระมงคลสุทธิคุณ)

เกิดเมื่อ 03 ธันวาคม พ.ศ.2465

อุปสมบท : 01 พฤษภาคม พ.ศ.2485

สภาณภาพ : มีชีวิตอยู่

      พระมงคลสุทธิคุณ หรือหลวงพ่อฟู อติภทฺโท ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ถือได้ว่าหลวงพ่อฟูเป็นศิษย์รูปสุดท้ายของหลวงพ่อดิ่ง ที่ได้รับการถ่ายทอดวิทยาคม ในการสร้างวัตถุมงคลลิง หรือหนุมานอันลือเลื่อง รวมทั้งสุดยอดวิชาของหลวงพ่อดิ่งคือ "สูญผีไล่ผี คาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์" ท่านนำวิชาอาคมของบรมครูแต่ละท่านมาใช้อย่างได้ผลดีทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเมตตา มหานิยม แคล้วคลาด คงกระพัน มีเรื่องให้กล่าวขวัญกันไม่หยุด หลวงพ่อฟูเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๘๕ ที่วัดบางสมัคร โดยมีพระครูพิบูลย์คณารักษ์ (หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว) ผู้เป็นพระอาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อชื่น วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูเมธีธรรมโฆสิต (พระมหาจอม) วัดบางสมัครเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “อติภัทโท” หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาด้านคันถธุระ ที่วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ จนสามารถสอบได้นักธรรมโทและต่อมาเมื่อปี ๒๔๘๗ ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดอุทยานที จ.ชลบุรีเพื่อเรียนนักธรรมเอก จนกระทั่งปี ๒๔๙๒ ท่านก็สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค ต่อมาพรรษาที่ ๑๖ ปี ๒๕๐๑ หลวงพ่อฟูได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา จ.ชลบุรี เลื่อนอันดับเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหนองไม้แดง จ.ชลบุรีจนกระทั่งปี ๒๕๐๓ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาเมื่อปี ๒๕๐๕ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา ว่างเว้นลงชาวบ้านและญาติโยมจึงนิมนต์ท่านให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางสมัครจวบจนปัจจุบัน ทั้งชีวิตท่านอุทิศเพื่อพระศาสนาได้พัฒนาวัดบางสมัครจนเจริญรุ่งเรืองเป็นวัดที่ใหญ่โตและกว้างขวางวันนี้มีพระอุโบสถ ที่ใหญ่ที่สุดในเขต อ.บางปะกง ในปี ๒๕๓๔ 
ท่านได้รับรางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักรทองคำสาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความปลื้มปีติให้แก่ศิษยานุศิษย์ทั่วทุกหย่อมหญ้า ในด้านการศึกษา หลวงพ่อฟูท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมให้พระภิกษุสามเณรรุ่นใหม่อีกด้วย ด้วยความเก่าแก่ของวัดทำให้เสนาสนะต่างๆ ทรุดโทรมลง นับตั้งแต่ หลวงพ่อฟู อติภทฺโท มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับ โดยเฉพาะอุโบสถหลังเก่าที่สร้างมานาน ท่านได้รื้อไปทำเป็นวิหาร จากนั้นได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อปี ๒๕๑๕ แล้วเสร็จในปี ๒๕๑๗ ต่อมาในปี ๒๕๒๘ ได้จัดงานผูกพัทธสีมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ถือว่าเป็นอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในย่านอำเภอบางปะกง ภายในประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่เป็นองค์พระประธาน 
หลวงพ่อฟูเป็นพระสงฆ์คงวัตรปฏิบัติดีรูปหนึ่งของเมืองไทย เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งของภาคตะวันออก เป็นพระนักพัฒนารูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าของสมญานาม “พระเกจิขลังผู้เปี่ยมเมตตาแห่งลุ่มน้ำบางปะกง” ด้วยเหตุที่นามของท่านนั้นเป็นมงคล เชื่อกันว่า หากบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อฟู ชีวิตจะฟูเฟื่อง ได้พบแต่เรื่องดีๆ ในชีวิต เพราะท่านมีบารมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง มิเช่นนั้น คงไม่สร้างวัดบางสมัครจนเจริญรุ่งเรืองเป็นวัดที่ใหญ่โตและกว้างขวางอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ศิษย์รูปสุดท้ายของหลวงพ่อดิ่ง หลวงพ่อฟู ท่านได้สนใจศึกษาพุทธาคม ชอบแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีวิชาอาคมเก่งกล้าในยุคสมัยนั้นถวายตัวเป็นศิษย์ จนมีความรู้ความสามารถพิเศษในสรรพเวทวิทยาคมหลายๆ ด้านด้วยกัน ทั้งการศึกษาด้านสมุนไพร รักษาโรคภัยไข้เจ็บตามวิธีการแพทย์แผนโบราณ และใช้คาถาอาคมเสก เป่า เสกน้ำพระพุทธมนต์สงเคราะห์ญาติโยมด้วยความเมตตาธรรม โดยได้รับการถ่ายทอดพุทธาคมจากเกจิชื่อดังในอดีตหลายรูป เช่น หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว โดยแท้ 
  • -เนื่องจากเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านและยังเป็นเกจิอาจารย์ที่มีอาคมขลังยิ่ง ว่ากันว่า หลวงพ่อดิ่ง ได้ถ่ายทอดวิชา “สูญผีไล่ผี คาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์” อันเป็นวิชาชั้นสูงสุดของท่านและวิชาการสร้างลิงจับหลักที่แกะจากรากต้นพุดซ้อนให้หลวงพ่อฟูจนหมดสิ้น หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี ก็ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทำเครื่องรางของขลัง “ตะกรุด ผ้ายันต์ ปลัดขิก เสืออาคม เสือสมิง การเขียน และลบผงอิทธิเจ ปถมัง ตรีนิสิงเห และการสร้างพระปิดตา” ให้แก่หลวงพ่อฟูเช่นกัน หลวงพ่อบุญมี วัดบึงกระจับ จ.ฉะเชิงเทรา พระอาจารย์ผู้โด่งดังทางด้านการสร้างลูกอม ก็ได้ถ่ายทอดวิชากรรมฐานในการออกธุดงค์ คาถาที่ใช้ภาวนา คือ “อะระหัง” กับ “นะ ขัตติยะ” ให้หลวงพ่อฟูด้วย หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกเฌอ จ.ชลบุรี ก็เป็นอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่หลวงพ่อฟูให้ความเคารพ หลวงพ่อเริ่มนั้นไม่ธรรมดาสืบสานวิชา “ฝนแสนห่า” และ “สีผึ้งเจ็ดจันทร์” จากหลวงพ่ออ่ำ วัดหนองกระบอก วิชาทำปลัดขิก วิชาหน้าผากหนังเสือ จากหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ โดยตรง วิชาทำผง ๑๒ นักษัตรของหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ วิชาการสร้างพระปิดตา และวิชาโหราศาสตร์จากสมเด็จพระสังฆราช (อยู่) วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ วิชาเหล่านี้หลวงพ่อเริ่มได้ถ่ายทอดให้หลวงพ่อฟูในฐานะศิษย์เอกจนครบถ้วนด้วย ส่วนหลวงพ่อบุญมา วัดอุทยานที จ.ชลบุรี ก็ได้สอนตำราพระเวทสายเกจิอาจารย์ชายฝั่งทะเลตะวันออก และสูตรการผสมผงสร้างพระปิดตาสายวัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี ให้แก่หลวงพ่อฟู และวิชาการทำยาหอม ยาหม่อง น้ำมันใส่แผล จากสมุนไพรต่างๆ ซึ่งทุกวันนี้หลวงพ่อฟูได้นำมาใช้และแจกจ่ายประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น หนังสือชีวประวัติหลวงพ่อฟู ปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา วัดบางสมัครได้จัดทำหนังสือชีวประวัติ ผลงานและภาพพระเครื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อฟู อติภัทโท เพื่อเทิดเกียรติคุณและเป็นมรดกล้ำค่าของวัดสืบไปในอนาคต อีกทั้งเพื่อตอบรับกระแสเรียกร้องของศิษยานุศิษย์สายตรง โดยผ่านความเห็นชอบของหลวงพ่อฟูและคณะกรรมการวัด รวมทั้งคณะศิษย์ศรัทธาให้ความร่วมมือให้ข้อมูล หนังสือเล่มนี้จัดสร้างอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ปกแข็งขนาด ๘.๕x๑๑.๘ นิ้ว หน้าปกออกแบบอย่างงดงามอลังการด้วยสีสันสุดคลาสสิก จัดพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี ๔ สี สดใส จำนวนทั้งหมด ๓๒๐ หน้า เนื้อในอัดแน่นด้วยเรื่องราวของหลวงพ่อฟูตั้งแต่เยาว์วัยไปจนถึงก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์, ประวัติวัดบางสมัคร, พระอาจารย์แต่ละองค์ของท่าน ผลงานสำคัญต่างๆ และที่ขาดไม่ได้คือ พระเครื่องวัตถุมงคลที่มากล้นด้วยประสบการณ์ โดยมีภาพประกอบ ซึ่งเป็นภาพเก่าภาพเก็บที่หาชมยาก และบางภาพไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน เช่น ภาพหลวงพ่อฟูสมัยหนุ่มๆ, ภาพอดีตของวัดบางสมัคร,ภาพพิธีปลุกเสกพระเครื่อง, ภาพวัตถุมงคลรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยม และอีกหลายๆ ภาพอันน่าประทับใจ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากญาติและผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อฟูให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านในแง่มุมต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ที่สำคัญ ทุกท่านที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ นับว่าได้ร่วมสร้างมหากุศลกับหลวงพ่อฟู เพราะรายได้จากการจำหน่ายหนังสิอหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนการก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลสุทธิคุณ ซึ่งเป็นโครงการงานสำคัญที่ท่านดำเนินการอยู่ให้ลุล่วงไป ได้บุญกันแบบเต็มๆ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

การชำระเงินและการติดต่อ